Състояния и заболявания

Бързопрогресиращ гломерулонефрит

Определение

Това е ГН с бързо прогресиращо влошаване на бъбречната функция. Нелекуван, той довежда за няколко седмици до 6 месеца до олиго-анурична бъбречна недостатъчност.

Патоанатомия

Екстракапилярен пролифериращ ГН с дифузно образуване на полулуния, понякога и с прояви на некротизиращ васкулит.

Етиология

  • Вторичен БПГН: бъбречна проява при васкулити (напр. Вегенерова грануломатоза)
  • Идиопатичен БПГН

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!