Състояния и заболявания

Остър вирусен хепатит (обща характеристика)

Острият вирусен хепатит е дифузно (негнойно) чернодробно възпаление, причинявано от 5 известни вируса. Между отделните форми на хепатит не съществува кръстосан имунитет.

Патоанатомия

  • Хистологичните признаци на острия вирусен хепатит включват:
  • Пролиферация на Купферовите звездовидни клетки
  • Некрози на отделни клетки и наличие на телца на Councilmann (представляващи некротични клетъчни остатъци)
  • Балонирани чернодробни клетки
  • Лека възпалителна реакция на Глисоновите полета (лимфоцити, макрофаги)
  • Струпване на цероиден пигмент и желязо във фагоцитите в стадия на отзвучаване (на хепатита)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!