Състояния и заболявания

Атипични паркинсонови синдроми

Синоними: Паркинсон-плюс синдроми
На английски език: Parkinson-plus syndromes

Съществува известен брой заболявания, които наподобяват болестта на Паркинсон и поради това изключително затрудняват нейната диагноза. Допълнително основание за обединяването на тези заболявания е почти задължителното развитие на когнитивни нарушения, достигащи в голям брой от случаите до деменция. При пациенти, страдащи от болестта на Паркинсон например, относителният риск за появата на деменция е шест пъти по-висок, отколкото при контролна група от здрави възрастни лица. Рискът за развитието на деменция е значително по-висок дори при лица с леки екстрапирамидни белези, неотговарящи на критериите за болест на Паркинсон. Идеята, че лезии в базалните ганглии и други субкортикални структури могат да предизвикат деменция, възниква отдавна и терминът „субкортикапна деменция“ е въведен през 30-те години от von Stockert по повод на когнитивния дефицит при болни с мозъчносъдова болест. Понятието добива по-широко приложение едва през 70-те години, за характеризиране на спецификата в клиничната картина при болни, страдащи от прогресивна супрануклеарна парализа.

Автор(и): проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., ръководител Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари