Състояния и заболявания

Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)

На английски език: dementia with Lewy bodies (DLB), Lewy body dementia, diffuse Lewy body disease, cortical Lewy body disease, senile dementia of Lewy type

Съдържание

  1. Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)
  2. Патоанатомия
  3. Клинична картина
  4. Лечение

Деменцията при болест с телца на Леви е междинно звено между болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер. В зависимост от избора на критерии за кпасификация, заболяването се нарежда на второ или трето място сред причините за дегенеративни деменции в третата възраст.

Автор(и): проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., Катедра по неврология, Медицински университет – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари