Състояния и заболявания

Атипични микобактериози

Синоними: микобактериози от околната среда, убиквитерни микобактерии
На английски език: environmental mycobacterial diseasees, mycobacteria other than tubercle bacilli (МОТТ)

Нетуберкулозните (атипични) микобактерии са широко разпространени в почвата и водите и само по изключение засягат хората. При понижен клетъчен имунитет (например СПИН) те могат да доведат до развитие на опортюнистични инфекции.

Причинители

Кпасификация no Runyon (в зависимост от оцветяването на културите):

  • Фотохромогенни микобактерии: например M.kansasii, M. marinum
  • Скотохромогенни микобактерии: например М. scrofulaceum, М. ulcerans
  • Нехромогенни микобактерии: например М. avium и intercellulare (които много си приличат и поради това не могат да бъдат разграничени при рутинно изследване)
  • Бързо растящи микобактерии ("rapid growers"): например М. fortuitum

Източници на инфекция и механизъм на нейното предаване

Възможно е инфектиране посредством праха, почвата, хранителните стоки (мляко, яйца, месо в несварен вид). Предаване от човек на човек не е доказано. Отслабването на имунната система и неспецифичните хронични белодробни заболявания благоприятстват развитието на инфекция.

Особености на атипичните микобактериози:

  • Заболяванията не се предават от човек на човек
  • Те не са патогенни за морските свинчета
  • He дават значителна туберкулинова реакция
  • Проявяват първична резистентност към INH и другите противотуберкулозни средства

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари