Състояния и заболявания

Атипични микобактериози

Синоними: микобактериози от околната среда, убиквитерни микобактерии
На английски език: environmental mycobacterial diseasees, mycobacteria other than tubercle bacilli (МОТТ)

Нетуберкулозните (атипични) микобактерии са широко разпространени в почвата и водите и само по изключение засягат хората. При понижен клетъчен имунитет (например СПИН) те могат да доведат до развитие на опортюнистични инфекции.

Причинители

Кпасификация no Runyon (в зависимост от оцветяването на културите):

  • Фотохромогенни микобактерии: например M.kansasii, M. marinum
  • Скотохромогенни микобактерии: например М. scrofulaceum, М. ulcerans
  • Нехромогенни микобактерии: например М. avium и intercellulare (които много си приличат и поради това не могат да бъдат разграничени при рутинно изследване)
  • Бързо растящи микобактерии ("rapid growers"): например М. fortuitum

Източници на инфекция и механизъм на нейното предаване

Възможно е инфектиране посредством праха, почвата, хранителните стоки (мляко, яйца, месо в несварен вид). Предаване от човек на човек не е доказано. Отслабването на имунната система и неспецифичните хронични белодробни заболявания благоприятстват развитието на инфекция.

Особености на атипичните микобактериози:

  • Заболяванията не се предават от човек на човек
  • Те не са патогенни за морските свинчета
  • He дават значителна туберкулинова реакция
  • Проявяват първична резистентност към INH и другите противотуберкулозни средства

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!