Новини

Клинични признаци за тежки случаи на заболяването пандемичен грип

16 октомври 2009 г. | Женева – На 14 – 16 октомври Световната здравна организация (СЗО) проведе тридневно съвещание в щабквартирата на Панамериканската организация по здравеопазване във Вашингтон с цел събиране на информация за клиничните признаци и лечението на пациенти с пандемичен грип.

Препоръки за прилагането на антивирусни препарати

20 август 2009 г. | Женева – Днес Световната здравна организаиця (СЗО) издава ръководство за прилагането на антивирусни препарати за лечението на пациенти, инфектирани с вируса на пандемичния грип H1N1.

Използването на антивирусни препарати и рискът от развитие на лекарствена устойчивост

25 септември 2009 г. | Женева – Увеличаващият се международен опит при лечението на инфекциите, предизвикани от пандемичния вирус H1N1, свидетелства за важността на съвременното лечение с антивирусните препарати – оселтамивир или занамивир.

Реклама