Новини

COVID-19-инфекция при деца

Тежкото протичане на COVID-19 при децата е рядкост

Майка и дъщеря с маски
Случаите на детски ОРЗ във Великобритания като цяло са по-чести, отколкото в другите страни, а нивата на затлъстяване и антенатално пушене (и двете имат пряка връзка с тежките вирусни инфекции) са сравнително високи

С увеличаването на хоспитализациите и смъртните случаи, причинени от новата коронавирусна инфекция COVID-19, във Великобритания съществува разбираема загриженост сред медицинските специалисти и широката общественост.

Бихме искали да наблегнем на предизвикателствата, пред които са изправени децата и здравните работници, полагащи грижи за тях, и да предложим ключови стратегии за справянето с тези предизвикателства.

Тежкото протичане на COVID-19 при децата е рядкост. Към днешна дата най-голямото проучване на деца с COVID-19 е извършено в Китай и включва 2143 деца. Само 112 (5.6%) от тях имат тежка форма на заболяването (дефинирана като хипоксия), а 13 (0.6%) деца развиват респираторна или мултиорганна недостатъчност или синдром на остър респираторен дистрес (СОРД). Към момента на написване на статията (27.03.2020 г.) е имало съобщение за два смъртни случая на деца с положителен тест за COVID-19 в Китай, а в Италия смъртни случаи на деца няма. Чакаме официални доклади за резултатите при деца от други страни, но към днешна дата няма публикувана информация за смъртни случаи. Тези цифри са в пълен контраст с 4%-ната глобална смъртност при възрастни с новия коронавирус. Въпреки че смъртността при деца е ниска, медицинските специалисти и родителите са загрижени за здравето на децата във Великобритания.

Едно от притесненията е, че въпреки че повечето деца във Великобритания ще имат леки симптоми, то някои от тях може да се разболеят тежко. И макар че е малко вероятно делът на децата с тежка инфекция да бъде значително по-малък, отколкото при децата в Китай и Италия, може да има някои разлики в клиничните характеристики, развитието на заболяването и резултатите от лечението. Случаите на детски респираторни заболявания във Великобритания като цяло са по-чести, отколкото в другите страни, а нивата на затлъстяване и антенатално пушене (и двете имат пряка връзка с тежките вирусни инфекции) са сравнително високи. Възрастни с кардиореспираторни съпътстващи заболявания са с повишен риск от смъртност, причинена от COVID-19, ето защо децата с предразполагащи състояния са особено важни за медицинските специалисти.

Въпреки че е необходимо да се подчертае този риск, много родители и деца с предразполагащи състояния са силно притеснени, защото чуват термини като „уязвими“ и „високорискови“.

Притеснението на родителите на деца с хронични дихателни проблеми (например муковисцидоза или тежка астма) е още по-голямо. Децата с хронични респираторни заболявания и техните родители години наред са влагали много средства и усилия, за да поддържат доброто им здраве, и затова постоянно да получават информация, че тези деца са изложени на повишен риск, е много тревожно за тях. Няма налични данни за въздействието на COVID-19 върху деца, които са в добро състояние, но са с хронични дихателни заболявания, но се счита, че те могат да се причислят към рисковата група, предразположена към усложнения.

По същество семействата с деца с хронични респираторни заболявания са насърчавани да бъдат по-активни с предпазните мерки, за да намалят риска от заразяване с COVID-19. Но решението за социална изолация и дистанция е трудно за семействата и техните деца, ако се налага отстраняване на младите хора от училищното образование.

Родителите и здравните работници са загрижени с основание, защото COVID-19 е ново заболяване, за което има много малка база от данни и формирането на клинични решения е много трудно.

Повечето литература и налични данни се отнасят до възрастни пациенти, но тези открития не винаги могат могат да се използват и при децата.

Например при възрастните тежките форми на заболяването кореспондират с определени находки от изследванията, като висок серумен феритин и двустранни изменения при КТ на гръдния кош. При децата с тежки форми на заболяването, поради малкия брой случаи, е трудно да се определят общи клинични характеристики. Към днешна дата препоръките за лечение се основават на наблюдения, събиране на доказателства от клинични изпитвания.

Публикуването на документи онлайн, преди да са минали задълбочена проверка, не дава ясна представа за наличието на общ биомаркер, а широката употреба на социалните медии позволява споделяне на данни по-бързо от всякога, което носи риск от широко разпространение на неверни заключения.

Международното сътрудничество и стабилното планиране доведоха до бързия напредък на рандомизирани контролирани изпитвания с хармонизирани протоколи и първият доклад за висококачествено изпитване вече бе публикуван.

Освен това водещите световни медицински издателски групи направиха свободни за употреба ръкописи, свързани с COVID-19, като позволиха на хората в световен мащаб да имат достъп до информация, която обикновено не е достъпна за всички.

Постоянните актуализации за състоянието на пандемията, достъпни чрез Public Health England и WHO, дават на хората възможност да бъдат в крак с развитието и предлагат други отлични образователни ресурси.

Освен това Кралският колеж по педиатрия и детско здравеопазване, съвместно с партньорски организации, свързват насоки и ресурси с NHS England, за да предоставят ясни, недвусмислени съвети и подкрепа въз основа на най-добрите налични доказателства.

Основните и социалните медии са важни за споделяне на информация и обединяване на хората в трудни моменти на социално дистанциране и изолация. Да имате възможност да разпространявате информация сред населението с безпрецедентна скорост, включително съобщения за общественото здраве, истории за повишаване на морала и съвети и идеи, генерирани от членовете на общността, дава огромно предимство.

С бързото разпространение на информацията обаче идва и рискът от дезинформация. Желанието да бъдеш в крак с актуалните новини може да доведе до съкращаване времето за проверка на истинността на фактите преди публикуването на докладите и поради естеството на социалните медии политически и лични гледни точки могат да произведат измислици, които да подкопаят усилията на общественото здравеопазване и да предизвикат объркване.

И така, как да продължим напред през следващите месеци с цялата несигурност, промени и трудности за децата и семействата? Как да гарантираме, че няма да пренаситим с лекарства децата със самоограничаващи се заболявания или че няма да пропуснем малкото деца с тежки или животозастрашаващи форми?

Отговорът е, че трябва да поставим основите за благополучен развой и изход, съществуват механизми, които позволяват това. Като общност трябва бързо да се научим да управляваме COVID-19, да използваме данни от правилните източници, по правилния начин, в точното време.

В ход са четири процеса по събиране на данни:

  • Програмата Public Health England ползва детайлна информация за критичните цели на надзора.
  • В протокола за клиничните симптоми, финансиран от Националния институт за здравни изследвания, се събират данни от всички възрастни и деца, хоспитализирани с потвърдено заболяване COVID-19, за да се даде възможност за бързо и солидно разбиране на болестта.
  • Националната база данни за детската смъртност разработват анализ на възможни нови модели на детската смъртност, които биха могли да бъдат свързани с COVID-19.
  • И накрая NHS England са финансирали и разработили сигурен уебинструмент за събиране на минимум от подробни данни от децата, хоспитализирани със суспектно или доказано заболяване COVID-19, които да ползват в реално време педиатрите на първа линия и да позволяват клинично релевантно разбиране на прогресията на болестта.

Всички тези начинания ще бъдат важни, ако искаме да се научим да управляваме COVID-19 при децата по начин, който да се основава на доказателствата, независимо че все още разполагаме с много малко от тях.

Кралският колеж по педиатрия и детско здраве е приел и поддържа национални насоки за управление на COVID-19 при децата. Тези указания ще бъдат постоянно актуализирани, докато научаваме повече за епидемиологията и лечението на това заболяване при тях.

Да се постигне балансиран подход, който да бъде прагматичен, навременен и същевременно научно строг, максимално базиран на фактите, ще бъде предизвикателство.

Трябва да общуваме с децата внимателно. Ако за нас носенето на лични предпазни средства е непривично, за тях то ще бъде абсолютно ужасяващо. Много от децата ще научат за COVID-19 от новините или може би дори ще познават възрастен болен. Трябва да бъдем състрадателни и прецизни в изказа си и да преминем от класифицирането на децата като високорискови към определянето им като деца с предразполагащи състояния в насоките, медиите и научните публикации.

Родителите може да считат, че не съществува лечение за COVID-19, но трябва да им помогнем да разберат, че поддържащата терапия вероятно е всичко, което е необходимо да се направи.

Политиците и държавните лидери ще трябва да бъдат честни, когато комуникират големите промени в обществото и здравеопазването, които предстоят.

Медиите и научните изследователи ще трябва да носят отговорност за своите публикации. В такива ситуации прозрачността предотвратява дезинформация, неправилни тълкувания и свързаните с тях опасности.

Във времена на толкова голяма несигурност и тревожност истината е един от най-ефективните инструменти, с които разполагаме.

MGS предоставя безвъзмездна финансова помощ за DHSC National Institute of Health Resurch UK отвъд заданието. Всички останали автори декларират липса на конфликт на интереси.

Преводач(и): Руси Стоянов
Източник:

The Lancet

Фотограф(и): MIA Studio/Shutterstock