Изследвания и процедури

Парциално тромбопластиново време

На английски език: Partial thromboplastin time (PTT), Activated partial thromboplastin time (aPTT, APTT)

Съдържание

  1. Парциално тромбопластиново време
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследване

  • нарушения на процеса на съсирване по вътрешната система;
  • контрол на лечението с хепарин;

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

Към изследваната плазма се прибавят каолин като повърхностен активатор и фосфолипиден екстракт, който трябва да замени тромбоцитния фактор 3 (парциален тромбопластин). Чрез прибавяне на Са++ йони реакцията се отключва. Отчита се времето до поява на съсирек.

N.B. Изследването обхваща всички фактори на вътрешната система и общия краен път. He ce долавят недоимък на фактор VII и тромбоцитни нарушения.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари