Изследвания и процедури

Имуноглобулини А, Г, М (ИгА, ИгГ, ИгМ, IgA, IgG, IgM)

На английски език: Immunoglobulins A, G, M (IgA, IgG, IgM)

Интерпретация на резултатите

Причини за повишение концентрацията на имуноглобулините A, G и М (без да се обсъждат промените при поява на парапротеини)

Заболяване IgA IgG IgM
Хроничен персистиращ хепатит нормална повишена повишена
Хроничен активен хепатит повишена повишена повишена
Чернодробна цироза, остър гломерулонефрит, хроничен пиелонефрит, хронични ревматологични заболявания, системен еритематозен лупус повишена повишена нормална
Първична билиарна цироза понякога повишена понякога повишена повишена
Остър ревматизъм нормална нормална повишена
Интраутеринни инфекции, плацентарни дефекти (преминаване на кръв на майката в кръвообращението на плода), хроничен бронхит повишена нормална повишена
Болест на Крон повишена нормална повишена

Причини за намаление концентрацията на имуноглобулините A, G и М

  • Нефротичен синдром (преди всичко IgA и IgM)
  • Плазмоцитом (намаляване на имуноглобулиновите класове, които съответстват на типа на плазмоцитома; несекретираните от плазмоцитомните клетки класове имуноглобулини са с намалена концентрация, при плазмоцитом на Бенс – Джоунс – всичките три имуноглобулинови класове
  • Макроглобулинемия на Валденстрьом (IgA, понякога IgG)
  • СПИН (IgG)
  • Селективен недоимък на IgA
  • Хронични лимфолевкози
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!