Състояния и заболявания

Злокачествени тумори на щитовидната жлеза

Класификация

  • Диференцирани карциноми
    • Папиларен карцином (50 - 60%)
    • Фоликуларен карцином (20 - 30%)
  • Недиференциран (анапластичен) карцином (около 10%)
  • Медуларен (С-клетъчен) карцином (около 5%)
  • Рядко злокачествени тумори на щитовидната жлеза (злокачествен лимфом, сарком и др.)
  • Метастатични екстратиреоидни тумори
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!