Състояния и заболявания

Злокачествени тумори на щитовидната жлеза

Лечение на злокачествените тумори на щитовидната жлеза

Винаги комбинирано - хирургично, лъчево и радиоизотопно лечение:

1. Хирургично: Радикална тиреоидектомия с отстраняване на регаоналните шийни лимфни възли. След операцията вследствие понижаване концентрацията на щитовидните хормони в серума ендогенната продукция на ТТХ силно се увеличава. В резултат на това се стига до подобряване на отлагането на радиоактивното вещество, което благоприятствува последващото аблативното лечение с радиойод.

2. Аблативното лечение с радиойод: 10 - 14 дни след операцията се провежда скениране на цялото тяло след внос на 131J за доказване на залавящи йод остатъци от щитовидната жлеза и метастази. Следва високодозирано лечение с J в няколко сеанса, до тогава, докато се унищожи тъканта, в която се отлага 131J.

3. Супресивно лечение с шитовидни хормони (с L-T4): Дозировката обикновено е висока (до границата на поносимост), с което се цели подтискане на стимулиращото действие на ТТХ върху евентуално наличните метастази.

4. Външно лъчелечение: Това е особено важно при недиференцираните тумори (недиференцираните тумори са лъчечувствителни, в тях не се отлага радиоактивен йод).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!