Състояния и заболявания

Тумори на хипофизата

Туморите на хипофизата обхващат около 10% от мозъчните тумори.

Класификация

  • Ендокринно неактивни хипофизни тумори: към ендокринно неактивните хипофизни тумори в широк смисъл на думата се отнасят разположените в близост с турското седло тумори (например краниофарингеоми, които при рентгеново изследване се характеризират с наличие на калцификати).
  • Ендокринно активни хипофизни тумори:
    • Пролактин-продуциращи тумори (най-често пролактином)
    • Хипофизни тумори, които произвеждат растежни хормони (акромегалия)
    • Хипофизни тумори, които произвеждат адренокортикотропен хормон (АКТХ) - централен синдром на Къшинг (болест на Къшинг)
    • Хипофизните тумори, които произвеждат тиреотропен хормон (ТТХ) и гонадотропин, са рядкост.

Хистологична картина

Класическото светлинно-микроскопско подразделяне на хромофобни (ендокринно неактивни хипофизни тумори, пролактиномм), еозинофилни (акромегалия) и базофилни аденоми (М. Cushing) e изместено от директното имунохистологично доказване на съответните хормони, произвеждани от туморните клетки.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари