Състояния и заболявания

Тумори на хипофизата

Туморите на хипофизата обхващат около 10% от мозъчните тумори.

Класификация

  • Ендокринно неактивни хипофизни тумори: към ендокринно неактивните хипофизни тумори в широк смисъл на думата се отнасят разположените в близост с турското седло тумори (например краниофарингеоми, които при рентгеново изследване се характеризират с наличие на калцификати).
  • Ендокринно активни хипофизни тумори:
    • Пролактин-продуциращи тумори (най-често пролактином)
    • Хипофизни тумори, които произвеждат растежни хормони (акромегалия)
    • Хипофизни тумори, които произвеждат адренокортикотропен хормон (АКТХ) - централен синдром на Къшинг (болест на Къшинг)
    • Хипофизните тумори, които произвеждат тиреотропен хормон (ТТХ) и гонадотропин, са рядкост.

Хистологична картина

Класическото светлинно-микроскопско подразделяне на хромофобни (ендокринно неактивни хипофизни тумори, пролактиномм), еозинофилни (акромегалия) и базофилни аденоми (М. Cushing) e изместено от директното имунохистологично доказване на съответните хормони, произвеждани от туморните клетки.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари