Състояния и заболявания

Тромбоцитопении

Диференциална диагноза

 • Псевдотромбоцитопении:
  • Образуване на агрегати, съответно аглутинати
   • При лоша техника на вземане на кръв
   • Неправилен избор и концентрация на приложения антикоагулант (EDTA, Citrat, Heparin)
   • Вследствие зависими от EDTA аглутинини (например при пациенти със студови аглутинини)
  • Сателито (розетко-) образуване между левкоцитите и тромбоцитите
  • Наличие на гигантски тромбоцити
   • Наследствено обусловени
   • Придобити: при имунни тромбоцитопении, кортизонова терапия, миелопролиферативни и миелодиспластични синдроми.  Важно! Ако броят на тромбоцитите при рутинното изследване на кръв с EDTA e много нисък, без да има симптоми на хеморагична диатеза, може да се касае за тромбоцитопения, предизвикана от EDTA.  Диагнозата се поставя при нормален брой тромбоцити в цитратна кръв, освен това - при нормално време на кървене и отрицателен тест на Rumpel - Leede (10-минутен венозен застой, причинен посредством пристягане с маншетата за измерване на кръвното налягане - той е положителен при появата на петехии в лакътната свивка).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!