Състояния и заболявания

Тромбоцитопении

Лечение

 • Етиологично
  • Отстраняване на подозираните медикаменти, лечение на основното заболяване
 • Симптоматично
  • Внос на тромбоцити: съществуват 2 вида тромбоцитни концентрати:
   • Смесен тромбоцитен концентрат: произведен от пресни кръвни консерви от няколко донора.
   • Концентрат от един дарител приготвен чрез тромбоцитофереза (с помощта на клетъчен сепаратор) от един донор. Предимство: Минимален риск от развитие на инфекция, ограничаване на контакта с HLA-антигените само на един донор, възможност за избор на един HLA-идентичен дарител при алоимунизиране на донора след провеждането на няколко трансфузии.

Индикации за симптоматично лечение:

 • Терапевтична субституция - при тромбоцитопенично обусловени кръвотечения. При обилни кръвоизливи (клинично опасни кръвотечения) стремежът е насочен към достигане на тромбоцитен брой над 50 000/ mcl, а при малки по размер - над 20 000/mcl.
 • Профилактична субституция - при интермитентни смущения в производството на тромбоцити (например при цитостатична терапия). Субституция се препоръчва при понижение на тромбоцитите под 10 000 - 20 000 / mcl. При хронични нарушения на продукцията (например миелодиспластичен синдром) и повишено използване (например М. Werlhof) no правило провеждането на профилактично заместване трябва да се избягва.

Странични действия: опасност от инфекции (вирус на хепатита, HIV, херпесни вируси и др.)

 • Алоимунизация посредством примес от левкоцити (използване на левкоцитни филтри!)
 • Имунизация срещу Rh - антиген тип D (евент. анти-D-профилактика)
 • При пациенти, у които е извършена костно-мозъчна трансплантация, съществува опасност от развитие на graft-versus-host - синдром (реакция на присадката срещу приемателя) вследствие пренесените лимфоцити от донора (предварително облъчване на всички крьвни продукти с 15 - 30 Gy)
 • Алергични трансфузионни реакции: от уртикария до анафилаксия
 • Посттрансфузионна пурпура: засяга предимно пациенти, при които преди това е била извършена трансфузия, както и жени след предшестваща бременност. Пет до десет дни след трансфузията е налице спадане на тромбоцитите с евентуално кръвоизливи. Причина: новообразувани антитела срещу тромбоцитния антиген Р1А1. Лечение: високи дози имуноглобулини i.v. (блокиране на Fc-рецепторите на тромбоцитите). Причините за липса на увеличение на тромбоцитния брой след провеждането на тромбоцитна субституция могат да бъдат: спленомегалия, АВ0 - несъвместимост, температура, остри кръвоизливи, консумативна коагулопатия, костно-мозъчна трансплантация, даване на Amphotericin B, рядко тромбоцитни антитела, по-често HLA - антитела при пациенти, многократно получавали трансфузии (внос на HLA - съвместими тромбоцити)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!