Състояния и заболявания

Тотално патологично вливане на белодробните вени

Всички белодробни вени, директно или през кухата вена, се вливат в дясното (вместо в лявото) предсърдие. Децата остават живи единствено при наличие на допълнителна шънтова връзка (междупредсърден дефект). Според това, къде се вливат белодробните вени, се различават четири варианта:

  • Супракардиален тип (в горна куха вена) - с вливане над нивото на сърцето
  • Кардиален тип (в дясно предсърдие или коронарен синус) - с вливане на нивото на сърцето
  • Инфракардиален тип (в долна куха вена, V. portae) - с вливане под нивото на сърцето
  • Смесен тип

В около половината от случаите това е критична кардиопатия в периода на новороденото. В останалите случаи тя бързо става такава, затова оперативната корекция в условия на екстракорпорално кръвообръщение (ЕКК) е индицирана веднага след поставяне на диагнозата. Палиативни и интервенционални процедури не се прилагат.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари