Състояния и заболявания

Съдови хеморагични диатези

При съдово обусловените хеморагични диатези (които относително рядко водят до сериозни кръвоизливи) тромбоцитите и плазмените фактори на кръвосъсирването са в норма. Времето на кървене може и да бъде удължено, а намалената капилярна резистентност - да се прояви чрез позитивиране на теста на Rumpel-Leede: след 10 - 15 минутен максимален венозен застой посредством маншетата за мерене на кръвното налягане (при още доловим радиален пулс) в областта на лакътната гънка се появяват точковидни кръвоизливи. Капилярната резистентност може да бъде изследвана посредством налагането на вендузи. Двата теста могат да покажат патологични резултати и в случаи на тромбоцитно обусловена склонност към кръвотечение.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!