Състояния и заболявания

Ревматизъм

На английски език: rheumatism, rheumatic disorder

Определение

Касае се за алергично-възпалително системно заболяване, предизвикано от стрептококи, което може да се манифестира със засягане на сърцето, ставите, ЦНС, кожата и подкожната тъкан.

Наблюдават се 3 типични картини: ревмокардит, остър полиартрит, chorea minor.

Честотната крива бележи връх между 5- и 15-годишна възраст, днес заболяването се среща по-рядко от преди.

Етиология

 • β-хемолитичните стрептококи от група А предизвикват ревматизъм. Последният не е директно обусловен от инфекцията, a e следствие на индуцирана от нея автоимунна реакция (вторично алергично стрептококово заболяване)
 • Генетично предразположение

N.B. Другата възможност за развитието на „вторично заболяване“ след прекарана инфекция от стрептококи, принадлежащи към група A, e острият гломерулонефрит, едновременното възникване на двете заболявания е много рядко.

Подразделяне на стрептококите:

 • Според поведението им при хемолиза (пo Schottmueller):
  • α-хемолитични стрептококи – частична хемолиза, както и позеленяване на колониите вследствие редукция на хемоглобина
  • β-хемолитични стрептококи – пълна хемолиза
  • γ-хемолитични стрептококи – липса на хемолиза
 • Типизиране пo Lancefield:
  • В групи (от А до V) – според въглехидратната фракция С, и типове – според белтъчните фракции М + Т

β-хемолитичните стрептококи от група A (Streptococcus pyogenes) причиняват 95% от стрептококовите заболявания, например angina tonsillaris, рубеола, erysipelas и др.

β-хемолитични стрептококи се откриват в устната кухина при 10% от здравите деца и възрастни (стрептококови носители).

N.B. He доказването на β-хемолитични стрептококи в устната кухина е патологично, а съвпадението му с прояви на болестта.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!