Състояния и заболявания

Пролапс на митралната клапа

Синоними: Синдром на Barlow или на Klick
На латински език: Prolapsus valvulae mitralis
На английски език: Mitral valve prolapse (MVP)

Касае се за систолно издуване (балониране) на задното или на двете митрални платна към лявата камера без съществено клинично и хемодинамично значение. По-рядко се стига до развитие на митрална недостатъчност и клинични оплаквания. Това е най-честата форма на клапно засягане в зрялата възраст. Честота: 4 - 10%, жените са засегани по-често, налице е фамилност.

Етиология

  • Вродени аномалии при смущения в развитието на съединителната тъкан: 90% от пациентите със синдрома на Marfan (лептозомен тип, грацилно телосложение, абнормно дълги крайници, арахнодактилия, халтавост на ставите и други) имат пролапс на митралната клапа.
  • Придобит пролапс вследствие етиологично неизяснена миксоматозна дегенерация на митралните платна, дисфункция на папиларните мускули след инфаркт и други.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари