Състояния и заболявания

Отравяне със симпатиколитици с пресинаптично действие

Основен представител е Chlophazolin (Clonidin, Catapres, Clofelin). Имидазолово производно, чийто антихипертензивен ефект се свързва с възбуждане пресинаптичните алфа - адренергични рецептори на нивото на централните адренергични синапси. Притежава и седативен ефект. Постъпва през устата или парентерално, има добра и бърза резорбция, метаболизира се в черния дроб и се елиминира с урината под формата на различни метаболити.

Токсично действие

Хлофазолинът инхибира симпатикусовото действие на ниво ЦНС. Към периферията не постъпват симпатикусови импулси, сърдечните съкращения се разреждат, блокира се AV - провеждането. Понижава се минутният сърдечен обем, а периферното съдово съпротивление силно намалява . Налице е разстройство в кръвообращението, обхваща се дихателният и вазомоторен център.

Клинична картина

Церебротоксичен синдром - отпадналост, сънливост, кома ,тесни зеници ,забавено дишане до апное, гърчове при деца

Кардиоциркулаторен синдром - брадикардия, артериална хипотония, шок

Общотоксичен синдром - подчертана блядост, студена кожа, сухи лигавици

ЕКГ - характеристика - синусова брадикардия (задължителна) и брадиаритмия, заместителни екстрасистоли, нарушена проводимост с различностепенен AV - блок.

Диагноза

Брадикардия при нарушено съзнание, артериална хипотония, сухи лигавици, тесни зеници, подчертана блядост и анамнеза за прием на медикамента. Химико - токсикологичен анализ на биологични продукти - кръв и урина за хлофазолин или метаболитите му.

Диференциална диагноза

С отравяне от чемерика, дигиталисови препарати, фосфороорганични пестициди, холиномиметици , черепномозъчна травма.

Лечение

Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни (внимание за засилване брадикардията и хипотонията от вагусово дразнене ! ). Atropinun sulfuricum и Effortil за преодоляване на брадикардията и артериалната хипотония , форсирада диуреза, дихателна и циркулаторна реанимация. При нужда - Dopamin.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!