Състояния и заболявания

Политравма

На латински език: polytrauma
На английски език: polytrauma, multiple traumata

Травмата е водеща причина за летален изход във възрастта между 0 и 44 години.  Политравмата е механична травматична увреда с едновременно засягане на два или повече органа, системи или анатомични региона, което самостоятелно или в комбинация застрашава пряко живота.

Засегнатите системи, органи и анатомични региони при политравма са: черепно - мозъчна травма, лицево-челюстна травма и гръбначно-мозъчна травма; гръдна травма, придружена от дихателна недостатъчност като последствие от пневмоторакс, хемоторакс, белодробна контузия и други вътрегръдни увреди; абдоминална травма с вътрекоремна хеморагия, увреждане на абдоминалните кухи и паренхимни органи; тазови фрактури и счупвания на дългите тръбести кости.

Терминът „златен час” е въведен с цел подчертаване на значението на времевия период, в който пациент с политравма може да бъде успешно третиран при постигане на добра хемостаза и приемливи стойности на артериалното налягане за период от един час след травматичния инцидент. Навременната ресусцитация на политравматизирания пациент е от съществено значение за прогнозата при съвместима с живота травма.

Основните причини за ранен летален изход (първи минути след инцидента) при пациенти с политравма с несъвместими с живота увреди са тежката черепно - мозъчна и съдова травма с неконтролирана хеморагия. По време на първите 5 минути от златния час обикновено свидетели на травматичния инцидент или самият пациент сигнализират системата на спешна медицина.

Терминът „платинени 10 минути” се отнася до първоначалните действия и ресусцитация на пациент с политравма от страна на спешния екип. В този период спешният екип трябва да оцени мястото на инцидента и механизма на травмата, да извърши действия по начална оценка и ресусцитация на пациента. Оценката и ресусцитацията на политравмата на място не трябва да продължава повече от 10 минути. Транспортът до спешно отделение оптимално не трябва да надвишава 10 до 15 минути. В последните 20 до 30 минути от златния час се предприемат диагностично-терапевтични стъпки и хирургични процедури в болнични условия.

Принципи на поведение при лечение на пациенти с политравма

 • Организиран екипен подход:
  • Голяма сложност в диагностиката, ресусцитацията и терапията
  • АBCDE подход на преценка и терапия
 • Предположение за наличие на по-тежка травма:
  • Приема се наличие на по-тежка от установената увреда и на множество пропуснати увреди до потвърждаване на диагнозата
 • Лечение преди поставена диагноза:
  • Спешността на ситуацията налага лечение, базирано само на първоначална кратка оценка
 • Системен подход и задълбочен преглед:
  • Начална оценка на жизнените функции, последвана от ресусцитация
  • Най-често се пропускат увреди при пациенти в безсъзнание
 • Честа преоценка:
  • Спомага за установяването на ранни признаци на влошаване, за прилагане на корективни действия и за преценка на ефекта им
 • Времето за начална оценка, триаж, транспорт и ресусцитация е ограничено

Характеристика на пациент с политравма

 • Пиков период на политравматични инциденти:
  • лято (юли/август), уикенд (събота), в нощните часове често е налице констелация от посттравматични нарушения
  • безсъзнание, хипоксия, хипотензия
 • Невъзможна идентификацията на пациента и анамнеза
 • Наличие на „пълен стомах”
 • Подозрения за травма на шийния гръбнак
 • Проблемни дихателни пътища
 • Чести ятрогенни увреди
 • Висока честота на медико-легални проблеми
Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари