Състояния и заболявания

Постхолецистектомен синдром

Понятието е подвеждащо и погрешно от хирургическа гледна точка, тъй като при точна диагноза и добре проведена операция оплакванията при холелитиаза впоследствие отзвучават. Когато пациентите имат оплаквания в горната част на корема след холецистектомия, то това може да се дължи на:

  • Пропусната стеноза на папилата, конкремент в холедоха, стриктури на жлъчните пътища. Важно!: поради това винаги трябва да се провежда интраоперативна холангиография)
  • Други коремни заболявания като причина за персистирането на оплакванията (поставяне на погрешни диагнози с неправилни показания за холецистектомия)
  • Постоперативно новопоявили се коремни заболявания
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!