Състояния и заболявания

Подостър тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

На английски език: De Quervain's thyroiditis, subacute granulomatous thyroiditis, giant cell thyroiditis

Етиология

Неясна, често се развива след вирусна инфекция на дихателните пътища. Налице е генетично предразположение (често съчетано с носителство на HLA-B 35). Съотношението на жените към мъжете възлиза на 5:1

Клинична картина на подостър тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

Разбитост и лошо общо състояние, евентуално температура

Щитовидната жлеза често е болезнена при палпация, но може и да е нормална ("silen"/ "тиx" тиреоидит), функцията на щитовидната жлеза в началото е хипертиреоидна, а по-късно става еутиреоидна, евентуално хипотиреоидна.

Лабораторни данни

Екстремно ускоряване на СУЕ, при нормален брой на левкоцитите.

Ехографско изследване

Хипоехогенни, отчасти сливащи се участъци от щитовидната жлеза

Сцинтиграма

Силно е понижено отлагане на радиоизотопа, налице са студени възли

Тънкоиглена биопсия с хистологично изследване

Грануломатозен тиреоидит с епителоидни и гигантски клетки

Лечение на подострия тиреоидит на Де Кервен (de Quervain)

Спонтанно излекуване се наблюдава в 28% от случаите (без провеждане на терапия); не се дават тиреостатици (а евентуално кортикостероиди)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!