Състояния и заболявания

Отравяния с неорганични киселини и основи

Съдържание

  1. Отравяния с неорганични киселини и основи
  2. Клинична картина
  3. Усложнения
  4. Лечение

Неорганичните киселини и основи са едни от честите причинители на остри битови или професионални отравяния. Те са предимно случайни, по-рядко умишлени с цел самоотравяне.

Неорганичните киселини са течности, безцветни или различно оцветени:  азотна киселина (летална доза 5-10 мл.), сярна киселина - летална доза 3 мл., солна киселина - концентрирана и разредена, фосфорни киселини. Постъпват в организма през храносмилателната и дихателна система и предизвикват иритативно-корозивни промени по засегнатите лигавици. Възможно е попадане и върху кожата с образуване на раневи повърхности - коагулационната некроза с различна оцветка на некротичните участъци /жълтеникави при азотната киселина белезникави при солна киселина, черни при сярна киселина / . Неорганичните основи са твърди, аморфни или кристални вещества или течности: натриева основа, калиева основа (летална доза 4 - 6 мл.),  амониева основа (летална доза 3 мл.), калциев окис, стронциев окис, бариев окис, амониев карбонат, калиев карбонат, натриев силикат (” водно стъкло “), които разтворени във вода водят до увреждания, подобни на неорганични основи.

Входна врата - храносмилателната, рядко дихателната система, често увреждане на кожата.

Предизвикват коликвационна некроза с проникване на промените в дълбочина. Неорганичните киселини и основи имат подобна клинична характеристика, усложнения и лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!