Състояния и заболявания

Отравяне с въглероден окис

Въглеродният окис се среща навсякъде, където има условия за непълно горене на вещества, съдържащи въглерод. Влиза в състава на различни газове: коксов, светилен, доменен, барутни газове, изгорели газове от автомобили. Безцветен газ без мирис и цвят. Токсично действие. Причинява директна и индиректна хипоксия - с хемоглобина образува карбоксихемоглобин. При насищане на 66% от хемоглобина с СО настъпва летален изход. Афинитет и към цитохромоксидазата и миоглобина. Преминава плацентарната бариера и може да предизвика смърт на плода или уродства. Пациентите с остро отравяне с СО запазват розов цвят на кожа и лигавици!

Патологоанатомична картина

Аленочервен цвят на венозната кръв. Зачервяване и оток на меките мозъчни обвивки и на главния мозък, кръвоизливи в мозъчното вещество, дегенеративни изменения в мозъчните ганглии.

Клинична картина

Основните клинични симптоми са невропсихични като в зависимост от изявата им се наблюдават 4 форми на клинично протичане:

  • Свръхостра (мълниеносна) форма - с асфиксия, кома, гърчове и смърт
  • Тежка форма - кома с променен мускулен тонус, нарушено дишане, артериална хипертония, хипергликемия, инфарктоподобен ЕКГ- образ, задържане на комата дни наред
  • Средно тежка форма - кратка загуба на съзнанието, болки по мускулите, главоболие, световъртеж, адинамия
  • Лека форма- запазено съзнание с общотоксични прояви от главоболие, адинамия, болки във вратната мускулатура (карбоксимиоглобин!), тризмус на вратната мускулатура, гадене, повръщане, инфарктоподобен ЕКГ-образ, хипергликемия

След тежю отравяне с въглероден окис - слединтоксикационен синдром, с церебрални прояви: главоболие, безсъние, раздразнителност, нарушение на паметта и интелекта, токсични полиневрити, ендокринни нарушения.

Лечение на острата интоксикация с олово

Извеждане на пострадалия извън средата с въглероден окис, даване на кислород, като предварително са почистени устата и горните дихателни пънища от повърнати материи. Интубиране при нарушено дишане и активна дихателна реанимация! Хипербарна оксигенация при възможност като метод на избор за лечение. Борба с мозъчния и белодробен оток с глюкокортикостероиди високи дози до 4 - 6 mg/кг.т. i.v., Dexamethazon 4 - 8 mg i.v., диуретици, хипертоничен разтвор на глюкоза - 20%, бронходилататори, калциеви препарати. Обменно кръвопреливане. Хемотрансфузия на изогрупова кръв. В условията на пожари, освен CO и други газове, които се отделят в зависимост от това какви материи горят / фосген, циановодород при пластмаси и други изкуствени материи, серни окиси и др./, се отделят твърди микроскопични частици, които играят ролята на механичен фактор в състава на пушечните газове. При инхалиране на пушек с CO основните увреждания са на белите дробове - запълване на интерстициалното пространство, алвеолите и намаляване на дихателната повърхност от твърдите частици. Налице са диспнея, повърхностно дишане, цианоза, недостиг на въздух с намалена респираторна подвижност, отслабено дишане с бронхоспазъм, дифузно свиркащи хрипове.

При тежки случаи - хепатизация на белия дроб. В условия на пожари да не се пренебрегват и термичния и барофактор - възможни изгаряния на горните дихателни пътища, спонтанен пневмоторакс и други. Лечение: дихателна реанимация, лаваж на бронхиалното дърво няколкократно, бронходилататори, глюкокортикостероиди, инхалации с глюкокортикостероиди и брон- ходилататорни средства.

Хронични отравяния

При хронична експозиция на СО най-често в професионална среда.

Основни клинични прояви

Церебрастения, диенцефалоза, полиневрити, стенокардни пристъпи, тиреотоксикоза, импотентност, пернициозоподобна анемия, полицитемия, спленомегалия и други, често пъти нехарактерни прояви. След прекарана тежка остра интоксикация с СО подобни оплаквания до нарушение на паметта и интелекта.

Лечение на хроничната интоксикация с олово

Събиране на анамнестични данни за прекарано остро отравяне, прекратяване контакта с СО, симптоматично лечение, церебропротективно лечение с глюкозо-инсулинови инфузии с Orozetam, Pyramem, витамини от група В, ензимни препарати, Encefabol, физиотерапевтични процедури, рехабилитация - физикална и психическа.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!