Състояния и заболявания

Отравяне с олово и съединенията му

Оловото е синкавосив метал от четвърта група по таблицата на Менделеев. Образува два вида съединения - от втора валентност плумбо - и от четвърта валентност - плумби съединения. С широко приложение в моторното дело, бояджийството, производството на акумулатори, в индустрията и др. Причинява остри и хронични отравяния по инхалаторен път при инхалиране на оловни пари и прах, през храносмилателната система при консумация на храна, съхранявана в гледжосани съдове или на вода от включени към водоснабдяването оловни тръби, при близане на оловни играчки и предмети от малки деца. През кожата проникват мастноразтворими олово-съдържащи препарати. В клетките оловото разстройва нормалната порфиринова обмяна като уврежда синтеза на делта-аминолевулиновата киселина, причинява сегментна демиелинизация на периферни нерви, оказва въздействие върху бъбрека, върху черния дроб, сърдечно-съдовата система, репродуктивната система.

Клинична картина

 1. Общотоксичен синдром - отпадналост, адинамия, хипотермия, студена пот.
 2. Гастроинтестинален синдром - увеличена саливация, гадене, повръщане, коремни болки, диария сменяща се със запек, сива ивица по гингивите
 3. Неврологичен синдром - оловна енцефалопатия, предимно при деца, с хиперактивитет, учебни проблеми, финни моторни дисфункции, полиневрит - периферна невропатия предимно при възрастни
 4. Нефротоксичен синдром - токсична нефропатия, синдром на Фанкони (аминоацидурия, фосфатурия, глюкозурия, ренална тубулна ацидоза), който е реверзибелен, артериална хипертония, а при хронично въздействие - намалена секреция на пикочната киселина и условия за подагра.
 5. Анемичен синдром - увеличава се нивото на свободния еритроцитен протопорфирин, което е ранен признак при ниво на олово в кръвта 15 mg/l, преди появата на анемичния синдром.
 6. Репродуктивен синдром - стерилитет, спонтанни аборти, намалена продукция на сперма, риск от конгенитални аномалии при хронични въздействия.

Диагнозата на оловното остро и хронично отравяне е предимно лабораторна

 • олово в кръвта - при деца нормата е до 200 микрограма/л и при възрастни 300-400 мг/л 
 • свободен еритроцитен протопорфирин в кръвта
 • делта-аминолевулинова киселина - увеличена екскреция
 • пълна кръвна картина - базофилно пунктирани еритроцити, еозинофилия, желязодефицитна анемия, данни за увредена чернодробна и бъбречна функция (трансаминази увеличени, урея и креатинин повишени, албуминурия)
 • рентгенографии на дълги кости - оловни ивици (при хронична експозиция)

СаNa2EДТА - мобилизационен тест - скрининг за мобилизиране на оловото от депата

 • Възрастни - СаNa2EДТА 1 г или 500 mg / кв.м. повърхност с 250-500 мл глююза 20% р-р за 1 до Зчаса i.v. или 1 г или 500 mg /кв.м. интрамускулно. Събира се 24 часова урина и се изследва за оловна концентрация. При резултат по-голям от 1 (получен по формулата, представена по-долу) е необходимо лечение с хелатообразуващи антидоти.
 • Деца - СаNa2EДТА 500мг/кв.м. повърхност интрамускулно (макс.1 г.) или CaNa2EДTA 500мг/кв.м.повърхност с 5% р-р на глюкоза 250 мл. i.v. за 1 час. Събира се 24-часова урина (може и 6 - 8 часова). При резултат по-голям от 0,6 - включване на хелатори в лечението.

Формула за изчисление необходимостта от хелато-антидотно лечение

 

екскретирано с урината олово в микрограма

________________________________________   = > 1

калциево-натриев ЕДТА
 

Лечение

стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни с предимство на натриум сулфурикум (образува неразтворим оловен сулфат), кисела форсирана диуреза, хемодиализно лечение, симптоматични средства, диета, за подкисляване рН на организма (месна храна, амониев хлорид, натриев цитрат).

Антидотно лечение с хелатоантидоти

СаNа2ЕДТА - не прониква в клетките, образува стабилен комплекс с оловото от екстрацелуларните депа и повишава елиминирането му - 5 дни лечение, 3 дни почивка и отново 5 дни лечение с няколкократни курса - 15 - 20 - до 75 mg/кг.т., разпределен през интервали от 4 или 6 часа в глюкозиран серум 250-500 мл.бавно i.v.!

Dimercaprol (БАЛ) - образува стабилен хетероцикличен комплекс с оловото, което улеснява фекалната и уринарната му екскреция. Добра прониквателна способност в еритроцитите и мозъчните клетки, с начално действие на 30-тата минута и максимум на 4-5-ия час.

D-Penicilamin - през устата, предимно върху уринарната екскреция на оловото. До 2000 mg за 24 часа през устата

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!