Състояния и заболявания

Хиперспленен синдром

Синоними: Хиперспленизъм

Съдържание

  1. Хиперспленен синдром
  2. Диагноза
  3. Лечение

Налице е дефицит на всички кръвни клетки (панцитопения) или на един единствен ред (гранулоцитопения и/или тромбоцитопения) и хиперпластичен костен мозък при спленомегалия с различна генеза.

Етиология

Включва заболявания, протичащи със спленомегалия

Патогенеза

Налице е "pooling" (натрупване) и повишена секвестрация на кръвни клетки в уголемената слезка

Важно!: Докато при хиперспленизъм панцитопенията се дължи на повишена секвестрация в слезката, то при "апластичния синдром" се касае за смутено изхвърляне на клетки от апластичния костен мозък.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!