Състояния и заболявания

Отравяне с невролептици с анксиолитично действие (бензодиазепини)

Бензодиазепиновите лекарствени средства са с широко приложение поради значителния си анксиолитичен, еухипнотичен, антиепилептичен и централномиорелаксиращ ефект.

По - известните са:

  • Анксиолитици - Medazepam , Clonazepam, Phenazepam
  • Еухипнотици - Estazolam, Nitrazepam (притежават сънотворен и седативен ефект)
  • Антиепилептични - Diazepam, Clonazepam, Nitrazepam
  • Централномиорелаксиращи - Diazepam, Tetrazepam

Острите отравяния са предимно умишлени, по-рядко случайни, по перорален път. Бензодиазепините притежават бърза чревна резорбция и фиксация към плазмените протеини с образуване на токсопротеинови комплекси . Метаболизират се в черния дроб. Елиминират се непроменени през бъбреците в незначителни количества. Някои от тях се включват в ентерохепатална рециркулация. Бензодиазепините засилват потискащия ЦНС - ефект на другите церебродепресивни средства и алкохола.

Патоморфология

Хиперемия и оток на меките мозъчни обвивки и мозъчни структури, застой във вътрешните органи - неспецифични промени.

Клинична картина

Основният синдром е церебротоксичният със степенно нарушение на съзнанието до кома с различна продължителност. Често е налице дихателна депресия, със застойни и възпалителни белодробни усложнения.

Лечение

Стомашна промивка с воден разтвор на медицински въглен, салинни очистителни средства, очистителни клизми особено при по-голяма продължителност на коматозното състояние, дихателна реанимация, профилактика на белодробните усложнения с включване на ранна физикална рехабилитация . При тежка степен на отравяне - екстракорпорално очистване с хемоперфузия или плазмен обмен. Поддържане на стабилна хемодинамика. Антидотно лечение с: неспецифичен антидот Centrophenoxin 4 - 6 - кратно приложение по 250 mg i.v. / 24 часа, Effortil no 1 - 2 амп. през 1 - 2 часа i.v., специфичен антидот Flumazenil амп. от 0,5 mg / 5 мл. i.v. струйно и капелно в система като терапевтичен фон поради бързо изчерпващия му се ефекг. Хипероксиданти - Pyramem, Orozetam до 4 - 8 г. / 24 часа i.v.

Протичане

Продължително задържане на церебротоксичните явления със световъртеж и нестабилност, нистагъм и адинамия.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!