Състояния и заболявания

Отравяне с метилов алкохол (метанол)

Токсично действие

Метиловият алкохол е едновалентен алкохол с широко приложение в различни сфери на промишлеността. Безцветна течност, наподобяваща по вкус и миризма етиловия алкохол. В някои некачествени спиртни напитки се съдържа в значителни количества. В организма постъпва през устата, по-рядко през дихателните пътища и кожата. Отравянията са предимно случайни, битови или професионални. Метаболизмът му се осъществява посредством алкохолдехидрогеназата сравнително бавно - до 48 часа след попадане в организма. Метаболитните му продукти формалдехид и мравчена киселина създават високостепенна метаболитна ацидоза с непосредствено увреждане на нервната система, нервните ганглии и зрителния нерв. Елиминира се бавно през бъбреците и белите дробове. Неразграден, действа като всички алкохоли, наркотично върху ЦНС. Леталната доза е от 10 до 100 мл. Леталитетът е висок - до 80%.

Клинична картина

Началото на отравянето е след латентен период от 40 минути до 24-48 часа след консумацията на метанола. Основните клинически изяви са: главоболие,световъртеж, гадене, повръщане - общотоксичен синдром, нарушение на зрението, нарушение на съзнанието до степен на кома с гърчове и нарушено дишане и хемодинамика - церебротоксичен синдром. Появата на “снежна буря” пред очите с ограничение на зрителната острота могат да бъдат първите признаци за метанолово отравяне. Екзотоксичен шок. Дисметаболитен синдром с високостепенна метаболитна ацидоза при pH < 7. Възможно е засягане на черния дроб и бъбреците с картината на остра чернодробна и бъбречна недостатъчност. Смъртта настъпва от полиорганна недостатъчност.

Диагноза

Доказване на метанол в кръвта, високостепенната метаболитна ацидоза с несъвместими с живота стойности на рН до 6,9 - 6,8, коматозното състояние, широките зеници с липсваща зенична реакция на светлина и офталмоскопията с данни за тежък съдов спазъм на съдовете на ретината са характерни признаци за метанолово остро отравяне. Остро настъпило нарушение на зрението и предхождаща консумация на алкохол са сигнал за метанолово отравяне.

Протичане

При преодоляване на ацидозата без настъпило коматозно състояние прогнозата по отношение на живота е благоприятна. Съчетанието на ацидоза и коматозно състояние с последващо нарушение на дишането и хемодинамиката са лош прогностичен белег. Трайни поражения на зрителния анализатор с частична или пълна амавроза поради атрофия на зрителния нерв.

Лечение

Детоксично - депурационно лечение с хемодиализа, форсирана алкална диуреза.

Антидотно: през устата етилов алкохол - 50 - 150 мл концентрат, при кома интубиране и вливане през сондата на етилов алкохол преди стомашната промивка. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинни очистителни. i.v. 5 или 10% етанолов разтвор на глюкоза с продължителност на инфузията до 48-ия час от началото на отравянето - 3 -4 пъти по 500 мл / 24 часа. Корекция на ацидозата - започва се с 20% разтвор на глюкоза 500 мл с 50 - 100 мл 8,4% разтвор на Natrium bicarbonicum преди резултат от алкално-киселинния статус, след което количеството му се определя по степента на ацидозата. Дихателна и кардо-циркулаторна реанимация, органопротекция на очните увреждания с ретробулбарни апликации на Novocain, Acethylholin , Dibazol , Nivalin и no възможност хипербарна оксигенотерапия при преодоляно шоково състояние. Органопротективно лечение за евентуални увреждания на черен дроб, бъбреци, нервна система с глюкозо-инсулинови смеси, витамини от група В, глюкокортикостероиди, хипероксиданти (Piracetam), ензимни препарати и фосфорни донатори, адеметионин. За подпомагане окислението на мравчената киселина до С02 - Acidum folicum no 50 mg i.v. през 2 - 4 часа в първите 24 часа с продължителност 3 - 4 дни при намалена доза (по 50 mg през 6 часа).

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!