Състояния и заболявания

Отравяне с мед и съединенията и

Значение за токсикологията имат: меден сулфат, меден хидроокис и карбонат, меден оксихлорид (фунгицидите купрозол, купроцин), меден хлорид и други медни съединения, които намират приложение в пиротехниката и фотографията.

Токсично действие

Постъпват в организма през храносмилателната и дихателна система . Проявяват локален иритативен ефект върху лигавиците на стомашно-чревния тракт и дихателните пътища. Предизвикват хемолиза. Летална доза на меден сулфат 8 - 10 г. p.os.

Ингестионна форма

При прием през устата - гастро-интестинален синдром с повръщане на зеленикаво оцветено стомашно съдържимо, саливация, болки в корема, диария със слуз и кръв, остра хемолиза - с хемоглобинурия, хемолитичен иктер, остра бъбречна недостатъчност. Възможен хемолитичен шок.

Лабораторни изследвания

Анемия от хемолитичен тип с намалена резистентност на еритроцитите, увеличен индиректен серумен билирубин, увеличение на урея, креатинин, серумен калий, положителна бензидинова проба в урината.

Лечение

Стомашна промивка с калиев фероцианид (образува неразтворима сол с медта), продължава се с воден разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт. Хемодиализа , обменно кръвопреливане, форсирана диуреза. i.v. високи дози глюкокортикостероиди до 3-5 mg/ кг.т., високи дози вит.С до 1000 -2000 mg i.v. за потискане или преодоляване на острата хемолиза. Противошоково лечение, инфузионна реанимация. Антидотно лечение с Dimercaprol или Са Nа2 ЕДТА . При остра бъбречна недостатъчност диализни методи .

Инхалационна форма

При работа в наситена с меден прах среда (рудници, предприятия за преработка на медна руда и др.) поради образуването на пирогенно действащи белтъци в лигавицата на дихателните пътища - парене и сърбеж в очите, дразнеща суха кашлица, стягане в гърдите до болка, главоболие, сладникав вкус в устата, мускулни болки по крайниците. втрисане с температура до 40 С - медна треска . Обилно изпотяване след спадане на температурата.

Лечение

Симптоматично с антипиретици, аналгетици, при необходимост инфузионна и дихателна реанимация, антидотно лечение.

Хронични отравяния

При работещи продължително време с медни съединения в професионална среда симптоми от страна на кожата, лигавиците и косата - кожни участъци със зеленикаво-жълта или зеленикаво-червена оцветка, хронични катарални прояви от страна на очите, дихателните пътища. При дълготрайна употреба на медни некалайдисани съдове в домакинството възможни битови отравяния с хронично протичаща хемолитична анемия, хронични гастроентероколити.

Лечение

Преустановяване контакта с медни препарати, симптоматично лечение, външно глюкокортикостероидни унгвенти, отстраняване от домакинството на медни съдове.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!