Състояния и заболявания

Отравяне с етиленгликол (антифриз)

Етиленгликолът (антифриз) е двувалентен алкохол с голяма химическа активност и широко приложение в автомобилното дело и други отрасли на промишлеността. Безцветна течност, разтворим във вода. Токсично действие. Постъпва в организма предимно през устата, рядко през кожата или инхалаторно. Оказва локален иритативен ефект върху лигавицата на храносмилателната система поради добрата си водоразтворимост. Метаболизира се с участието на алкохолдехидрогеназата. Етиленгликолът и неговите метаболити се елиминират предимно през бъбреците. В неразградено състояние той действа като всички алкохоли с наркотичен ефект върху ЦНС. Метаболитите му се явяват с избирателна токсичност спрямо бъбречната тъкан, предимно тубулния anapaт. Летална доза от 20 до 100 мл. за възрастни и от 1 - 1,5 мл/кг.т. за деца.

Патоморфология

Иритативни промени по лигавицата на стомаха и червата, хиперемия на меките обвивки на главния мозък и мозъчната кора, дегенеративни промени в тубулния апарат на нефрона, специфични за действието на етиленгликола върху бъбрека.

Клинична картина

Набюдават се три стадия в протичането на острото отравяне: първи стадий - наскоро след приема гастроинтестинални прояви с многократни повръщания и диарични изхождания поради локалния иритативен ефект и церебрални прояви с главоболие, световъртеж, степенно нарушение на съзнанието до кома, гърчове. Наличие на метаболитна ацидоза. втори стадий - церебрални, дисметаболитни и нефротоксични прояви с картината на остра бъбречна недостатъчност в нейните две фази - олигоанурична и полиурична. трети стадий - репарационен. Той започва с полиуричната фаза на остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и продължава средно до 2 години след отравянето.

Лабораторни изследвания

Метаболитна ацидоза, повишено ниво на урея и креатинин, химико - токсикологично доказване на етиленгликол или метаболити в кръвта

Диагноза

Прием на етиленгликол, високостепенна метаболитна ацидоза, гастроинтестинални и церебрални прояви, съчетани с остра бъбречна недостатъчност (ОБН)

Лечение

Детоксично - депурационно лечение с хемодиализа или специализирана хемодиализа с добавка на антидот Na2EДTA, алкална форсирана диуреза. Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, течен парафин за депурация на чревния тракт. Антидотно лечение с етилов алкохол през устата - 50 - 150 мл. концентрат, i.v. 5% етанолов разтвор на глюкоза - по 500 мл през 4 часа първото денонощие и през 6 часа през следващите 2 денонощия, Na2EДTA i.v. и Calcium gluconicum като антидот на метаболита калциев оксалат 10 мл 10% разтвор 4-6 пъти дневно в следващите 3 - 4 дни. Корекция на ацидозата с Natrim bicarbonicum 8,4% разтвор. Инфузионна и кардиоциркулаторна реанимация при екзотоксичен шок, органопротективно лечение.

Симптоматично лечение

При остра бъбречна недостатъчност - диализно лечение.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!