Състояния и заболявания

Остра бъбречна недостатъчност при новородени

Съдържание

  1. Остра бъбречна недостатъчност при новородени
  2. Етиология
  3. Патогенеза и патофизиология
  4. Клинична картина

Въведение

Хемолитично-уремичният синдром, или ХУС, е най-честата причина за острата бъбречна недостатъчност при новородени. След раждането бъбреците и другите органи и системи трябва да поддържат и регулират хомеостазата на организма. Ограничената бъбречна функция на новородените се обуславя от анатомичната им незрялост. А узряването на бъбреците е в зависимост от гестационната възраст. Диуреза е по-малко от 1 мл/кг. т  в течение на повече от 24 часа.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!