Състояния и заболявания

Остър тиреоидит

На английски език: Thyroiditis acuta

Острият  тиреоидит е относително рядко заболяване.

Етиология

Бактерии, вируси, след облъчване (лъчев тиреоидит, който може да се появи при лъчетерапия или при терапия с йод 131), травми.

Кпинична картина на остър тиреоидит

Остро начало с температура, локална болка, евентуално оток на регионалните лимфни възли, ускорена СУЕ, евентуално левкоцитоза, еутиреоидизъм.

Ехографско изследване

При некроза евентуално хипоехогенни участъци.

Тънкоиглена биопсия

Доказване на гранулоцити при наличие на бактериално възпаление, евентуално изолиране на причинителя.

Лечение на остър тиреоидит

При бактериална генеза се дават антибиотици, при абсцес се пунктира гнойта (културелна посявка, цитологично мзследване), евентуално се налага инцизия.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!