Състояния и заболявания

Невроартропатия на Шарко (Charcot) (става на Charcot, артроза на Charcot, стъпало на Charcot, болест на Charcot, синдром на Charcot)

Синоними: табетична артропатия, невроартропатия, невропатен артрит, табетична остеоартропатия, невропатна остеоартропатия, диабетна остеоартропатия, диабетна невроартропатия, невропатна артропатия

Съдържание

  1. Невроартропатия на Шарко (Charcot) (става на Charcot, артроза на Charcot, стъпало на Charcot, болест на Charcot, синдром на Charcot)
  2. Патогенеза
  3. Клинична картина
  4. Класификация
  5. Изследвания, диференциална диагноза, лечение и профилактика, усложнения

Представлява дегенеративна ставна деструкция (вследствие на педално невропатно ставно заболяване) с нестабилност и хипермобилност на ставата, предизвикани от травма на фона на сензорна невропатия със силно нарушена повърхностна сетивност за допир и болка и загуба на нормалните рефлексни отговори към абнормни въздействия. Днес най-честа причина за това състояние е захарният диабет.

Определение

Невроартропатията на Charcot е прогресивно заболяване на мускулно-скелетната система, характеризиращо се със ставна дислокация, патологични фрактури и деформации, прогресивна деструкция на костта и меките тъкани в натоварените от телесната маса стави, разрушаване на костната архитектоника в най-тежки форми. Може да засегне всяка става, но най-често се наблюдава в долните крайници - в глезена и стъпалото.

Етиология

Всяко състояние, което предизвиква сетивна и/или автономна невропатия, може да обуслови синдрома на Charcot. Най-честа причина е захарният диабет, но се проявява и при други невропатно предразполагащи състояния като: хроничен алкохолизъм, лепра, менингомиелоцеле, хемодиализа, мозъчен инсулт, сирингомиелия, вродена безчувственост за болка, наследствена невропатия на Charcot - Marie - Tooth, на Dejerine - Sottas, атаксия на Fredrеich, тумори на гръбначния мозък, дегенеративни увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви, амилоидоза, други увреждания на гръбначния мозък и периферните нерви. Парентералното системно приложение на кортикостероиди, phenylbutazone, indomethacin и vincristine могат да допринесат за развитието на артропатията.

Честота

Честотата на синдрома на Charcot варира от 0.1% до 13% в специализираните клиники. Заболеваемостта от невроартропатия на глезена или стъпалото сред диабетната популация е 0.15 - 2.5%. Билатералното ангажиране е под 10% според някои автори и при 30% от случаите с диабет - според други автори. Повторно проявяване е описано при по-малко от 5% от пациентите. Съотношението между мъже и жени е 3:1, а според други проучвания 1:1. Средната продължителност на захарния диабет преди появяването на невроартропатията на Charcot е около 10 години (от 0 до 45 години). Не е установена връзка между тежестта на невроартропатията и тежестта на захарния диабет. Най-често се засяга средната част, свода на стъпалото.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари