Състояния и заболявания

Невъзпалителни вторични кардиомиопатии

  • Кардиомиопатии при системни заболявания, например: М. Boeck (Sarcoidosis)
  • Кардиомиопатии при обменни нарушения: хипокалиемия, калциноза, оксалоза, амилоидоза, хемохроматоза, вродени кумулативни заболявания, авитаминози (болестта Beriberi при недоимък на Vitamin В 1), недохранване (квашиоркър).
  • Кардиомиопатии при хормонални смущения: хипо-/хипертиреоидизъм, феохромоцитом, акромегалия, послеродова кардиомиопатия.
  • Токсични кардиомиопатии: фосфор, хлороформ, арсен, кобалт, алкохол, медикаменти. например Daunorubicin (Adriamycin) и други антрациклини, Mitoxantron.

Перикардит и перимиокардит (Pericarditis и Perimyocarditis)

Клиничното разграничаване между миокардит (със синусова тахикардия, ритъмни нарушения, уголемяване на сърцето и други) и перикардит (с ретростернални болки, перикардно триене и други) не винаги е възможно и разумно: едновременното въвличане на субепикардните слоеве на миокарда (отговорни за ЕКГ-измененията!) при перикардит е станало причина за въвеждането в тези случаи на понятието Perimyocarditis (перимиокардит).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!