Състояния и заболявания

Нефрозен синдром

Опрeделение за нефрозен синдром

  • Високостепенна протеинурия (> 3 g/ден)
  • Хипопротеинемия
  • Хипоалбуминемични отоци (появяват се, когато серумният албумин спадне под 2,5 g/dl)
  • Хиперлипопротеинемия с повишаване на холестерола и триглицеридите

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!