Състояния и заболявания

Нефробластом (тумор на Вилмс)

На английски език: Wilms' tumor, nephroblastoma

Съдържание

Честота

Обхваща 7,5% от неоплазиите в детска възраст, най-често се изявява през 3-та - 4-та година от живота. Отчасти е налице фамилност, евентуално се наблюдават и други вродени малформации.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!