Състояния и заболявания

Недостатъчност на предния дял на хипофизата

Синоними: хипопитуитаризъм

Съдържание

  1. Недостатъчност на предния дял на хипофизата
  2. Клинична картина
  3. Диференциална диагноза
  4. Диагноза
  5. Лечение

Определение за хипопитуитаризъм

Панхипопитуитаризъм е пълно отпадане на функцията на предния хипофизен дял с развитие на пълна клинична картина (М. Simmonds). Частичната недостатъчност на предния хипофизен дял представлява отпадане на отделни функции (най-често срещана форма)

Етиология

  • Хипофизни тумори или тумори в близост до турското седло, метастази. Важно!: При супраселарен растеж се появяват дефекти в зрителното поле (първоначално настъпва анопсия в горния темпорален квадрант, а по-късно - битемпорална хемианопсия), атрофия на зрителния нерв.
  • Травми на хипофизата (злополуки, операции), след облъчване.
  • Синдром на Шийхан (Sheechan): налице е некротизиране на предния хипофизен дял след раждане в резултат от настъпил колапс по време на раждането (в отделни случаи причини за настъпването на некроза могат да бъдат и други шокови състояния, например шок при изгаряне). Ранен симптом: Агалактия, вторична аменорея, обръснатият преди операция пубис не се окосмява. Хипофизната недостатъчност при синдрома на Шийхан понякога може да се прояви едва след години и тогава често не успява да бъде разпозната, съответно се диагностицира при настъпване на хипофизна кома.
  • Автоимунен хипофизит
  • Грануломи (саркоидоза, еозинофилен гранулом и други)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари