Състояния и заболявания

Малигнени лимфоми

Те са неоплазми на лимфната система, които се подразделят на 2 групи:

Особени форми: плазмоцитом, числящ се към групата на неходжкиновите лимфоми, който по правило започва с дифузно разрастване на плазмоцити в костния мозък, при което засягането на лимфните възли е без значение.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!