Състояния и заболявания

Левкемии

Синоними: Левкози (преди)

Понятието левкемия означава "бяла кръв" и отразява цвета на кръвта у болни с много висок брой на левкоцитите.

Kacae се за системна дифузна автономна пролиферация на един левкоцитен клон. Малигнената експанзия води до генерализирано засягане на кръвотворящия костен мозък, евентуално до инфилтрация на екстрамедуларни органи и изхвърляне на левкозни клетки в периферната кръв.

Заболяването левкемия се манифестира с три клинични картини:

  • Остра лимфолевкемия (ALL) и остра миелолевкемия (AML)
  • Хронична миелолевкемия (CML)
  • Хронична лимфолевкемия (CLL)

Честота

  • ALL/AML: 4 случая/100 000 лица/година
  • CLL: 3 - 6 случая/100 000 лица/година
  • CML: 1 случай/100 000 лица/година

Важно!: Честотата на острата левкемия образува крива с два върха: в детството се среща предимно ALL, а в по-напреднала възраст - AML.

Последиците от една левкемия са:

  • Подтискане на нормалната хемопоеза с анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения и като последица - слабост, бактериални инфекции, хеморагична диатеза
  • Увреждане на В- и Т-лимфоцитната система с предразположение към инфекции
  • Евентуално инфилтрация на органи със съответни оплаквания
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!