Състояния и заболявания

Лептоспирози

Естествен резервоар на болестта са главно гризачите, които чрез своята инфектирана урина разпространяват заразата във влажната почва (блатисти райони!) и водата.

Причинител: Leptospira interrogans: тежко протичащо заболяване с чернодробно и бъбречно засягане, известно под наименованието болест на Weil. Често се причинява от серотипа Leptospira icterohaemorrhagica, разпространяван от плъховете. Лептоспирите представляват активно движещи се спирохети.

Инфектиране: пренасянето върху хората се осъществява през лезиите на кожата, и през лигавиците, конюнктивите и посредством заразени аерозоли. Застрашени са риболовците, трениращите водни спортове и определени групи професии, например канализационни, полски и мелиоративни работници.

Инкубационен период: 1 - 2 седмици.

Патогенеза на лептоспирозата

Лептоспирите са антропозоонози, които довеждат до сепсис и последващо поселване в черния дроб, бъбреците и централната нервна система (ЦНС). В резултат на предизвикания от лептоспирите нефрит се стига до отделянето им с инфектираната урина.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!