Състояния и заболявания

Лапаросхиза

На латински език: gastroshisis

Това е непълна форма на средната целозомия, оформяща се след 4 – ия лунарен месец. Среща се 1 на 15 000 раждания, предимно при момчета. Представлява параумбиликален дефект на предната коремна стена, през който пролабират непокрити от перитонеум или амниотична мембрана дебели и тънки черва. Пъпната връв има нормална инсерция. Клинична картина Външният вид на аномалията е характерен – през дефекта, разположен предимно в дясно параумбиликално, пролабира конгломерат от чревни бримки тъмно червени на цвят, със задебелени стени и груба мътна сероза. Червата са покрити със жълтеникав налеп и имат общ мезентериум, който е къс и оточен. Промените са вследствие пристягащия ефект на сравнително малкия херниален отвор и неблагоприятното въздействие на феталната урина и амниотичната течност. Диагнозата също се поставя пренатално. Лечение Едноетапното оперативно лечение цели репониране на чревните бримки и възстановяване на коремната стена на един етап. Многоетапната методика на Schuster се прилага при голям обем на подлежащите за репониране органи.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!