Състояния и заболявания

Конгестивна кардиомиопатия

Синоними: дилатативна кардиомиопатия
На английски език: congestive cardiomyopathy

Определение

Конгестивната (дилатативната) кардиомиопатия е заболяване на миокарда с неясна генеза, характеризиращо се с намалена контрактилна сила (нарушена систолна функция на камерите) и дилатация на сърцето. Сърдечният минутен обем е намален (декомпенсация напред) и се стига до застой (декомпенсация назад).

Епидемиология

С честота 1:100 000 лица/година, конгестивната (дилатативната) кардиомиопатия е най-честата първична кардиомиопатия, особено сред мъжете на средна възраст. Отношението мъже:жени е 2:1; в някои случаи се наблюдава фамилно разпространение.

Етиология

Неизвестна е. Касае се за идиопатична дилатативна кардиомиопатия (IDC).

Патогенеза

В миокарда на част от пациентите се открива вирусна РНК, у други са налице белези на автоимунен процес.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!