Състояния и заболявания

Карцином на стомаха

На латински език: Carcinoma ventriculi
На английски език: Stomach cancer, Gastric cancer, Gastric carcinoma, Malignant neoplasm of the stomach

Карциномът на стомаха се среща често в Китай и Япония. Броят на заболелите в Европа и САЩ непрекъснато намалява. Честотата му в Европа възлиза на около 20/100 000 човека годишно, съотношението на мъжете към жените е 1,5 до 2:1. Честотният връх е след 50-тата година от живота, но в 10% от случаите - още във възрастта между 30-тата и 40-тата година!

Етиология

 • Генетични фактори и национапна принадлежност
  • Предимно носители на кръвна група A
  • Висока честота в Китай, Япония, Финландия, Чили. Факторите на храненето също играят роля; При японци, които са се изселили в САЩ, в следващите поколения няма повишен риск от карцином!
 • Екзогенни (свързани с храненето) фактори
  • Повишено съдържание на нитрати в опушени или посолени храни - хипотеза: възможно е превръщане на нитратите в нитрити под действие на бактериите и образуване на канцерогенни нитрозамини от нитритите и цигарения дим. Важно!: Богатите на витамин С храни (пресни плодове, зеленчуци) играят роля на протектори.
 • Ендогенни фактори
  • Недостигът на стомашен сок (ахлорхидрия) благоприятства развитието на бактерии (които превръщат нитратите в нитрити). Посочените по-долу заболявания са придружени от повишен риск от развитие на карцином:
   • Хроничен атрофичен автоимунен гастрит (тип А)
   • Гастрит с чревна метаплазия, предизвикан от Helicobacter pylori
   • Състояние след стомашна резекция (след 15 - 20 години)
   • Аденоматозни полипи на стомаха (честотата на карцинома достига до 20%)
   • Болест на Менетрие (честотата на карцинома достига до 10%)

Локализация

 • Антрално-пилорната част: 35%
 • Малка кривина на стомаха: 30%
 • Кардиална област: 25%
 • Други локализации: 10%

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!