Състояния и заболявания

Инфлуенца (Епидемичен грип)

Лечение

Симптоматично: достатъчен внос на течности при температура, евентуално понижаване на температурата

Етиологично: амантадинът оказва антивирусен лечебен ефект единствено тогава, когато неговият прием започне рано. Наблюдават се странични действия от страна на централната нервна система (ЦНС). Като профилактика на инфлуенцата се препоръчва имунизация.

При бактериална вторична инфекция се дават антибиотици; при тежко протичане се включва гамаглобулин i.v.;

При пациенти на легло трябва да се провежда профилактика на тромбемболизма.

Профилактика

Имунизация с ваксина от неактивни причинители на заболяването. При производството на ваксината трябва да бъдат съблюдавани най-новите препоръки на СЗО, така че антигенният състав на ваксината да съответства на актуалните щамове, които причиняват епидемията. Странични действия: много рядко се наблюдава синдромът на Guillain-Barre (особена форма на полиневропатия), алергия срещу белтъка на кокошите яйца и други. Индикации: по-възрастни хора, пациенти със заболявания на сърдечната и дихателната система или отслабени защитните сили, лица, изложени в по-значителна степен на инфекцията. Противопоказания: алергия срещу белтъка на кокошите яйца, пациенти с остри фебрилни заболявания. На основна имунизация се подлагат възрастните преди началото на студените месеци. Реимунизация се осъществява ежегодно при съблюдаване на актуалните подтипове.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!