Състояния и заболявания

Инфлуенца (Епидемичен грип)

Съдържание

Kлинична картина

В 80% от случаите инфекцията протича безсимптомно като относително леко простудно заболяване.

  • Характерно е внезапното начало на заболяването с втрисане, температура, влошено общо състояние, ларинго-трахео-бронхит със суха кашлица, ринит, фарингит, разкършеност, главоболие и болки по крайниците.
  • По правило температурната крива е едновърха, задържа се 2 - 3 дни. Нейното повторно покачване обикновено означава вторична инфекция.
  • Храчки: оскъдни, жилави, слузни, понякога леко кръвенисти.
  • Нерядко кръвотечение от носа, стомашно-чревни оплаквания.
  • Характерен е продължителният реконвалесцентен период с продължаващата понякога седмици наред отпадналост и уморяемост.

Лабораторни данни

Обикновено СУЕ е ускорена, левкоцитите са в рамките на нормата, но се наблюдават левкопении и левкоцитози.

Усложнения

Особено застрашени са децата, по-възрастните хора със съществуващи заболявания и пациенти с понижени защитни сили!

Наблюдават се три типа пневмонии:

  • Първична хеморагична грипна пневмония (често завършва със смърт)
  • Интерстициална грипна пневмония
  • Вторична бактериална грипна пневмония

Вторични бактериални инфекции (най-често): синуит, среден отит, миоперикардит, менингоенцефалит.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!