Състояния и заболявания

Инфлуенца (Епидемичен грип)

Диференциална диагноза

  • Инфекции на дихателните пътища с друга генеза, други вируси (адено-, параинфлуенца, респираторно-синцитиален вирус), микоплазми.
  • Пневмонии с друга генеза

Диагноза

Доказването на вируса във вода от гърлена промивка е възможно през първите два дни от заболяването. Серологичното доказване е налице при повишаване на титъра на РСК и ХА за срок от 10 - 14 дни.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!