Състояния и заболявания

Хемолитични анемии, предзвикани от антитела

Хемолитичните анемии, предизвикани от антитела спадат към групата на хемолитичните анемии от извънеритроцитни фактори.

Имунните реакции могат да бъдат:

1. Между различни видове (напр.човек - свиня)

 • Тове е ксеногенна система с хетероантигени и с образуване на хетероантитела

2. В рамките на един вид, но между генетично различни индивиди (напр. между различни хора)

 • Това е алогенна система с ало- или изоантигени и образуване на ало- или изоантитела

3. В рамките на един вид при генетично еднакви (еднояйчни близнаци) индивиди

 • Това е изогенна (или сингенна) система

4. У един и същ индивид

Това е автоложна система с автоантигени и евентуално образуване на автоантитела. Антигени могат да бъдат не само високомолекулни протеини и полизахариди. И нискомолекулни субстанции се превръщат в пълни антигени след свързването им със собствени протеини на организма. Такива вещества се наричат хаптени (хаптен + собствен протеин = пълен антиген). Реакция между антителата и хаптените може да протече и в отсъствието на собствен протеин.

Антиглобулинов тест на Кумбс (Coombs)

Схема 1. Директен антиглобулинов тест на Кумбс (Coombs)

Директен антиглобулинов тест на Кумбс (Coombs)

Схема 2. Индиректен антиглобулинов тест на Кумбс (Coombs)

Индиректен антиглобулинов тест на Кумбс (Coombs)

Според типа на реакцията антиген-антитяло в кръвногруповата серология се различават два основни вида антитела:

 • Хемолизини (лизират клетките)
 • Аглутинини (слепват клетките)

Увредените еритроцити се фагоцитират в слезката и черния дроб.

Антителата срещу еритроцитите биват:

1. lgM-Ат (с високо молекулно тегло - окопо 900 000) могат (благодарение на големия си молекулен диаиетър) да покрият разстоянието между 2 еритроцита - оттук и понятието "пълни" Ат; те реагират на студено.

Срещат се като:

 • АВО-изоаглутинини
 • Студови аглутинини

2. lgG-Ат (мол. маса около 150 000 ) не могат да покрият разстоянието между 2 еритроцита и са наречени "непълни" антитела

Те биват:

 • Rhesus-изоаглутинини
 • топлинни авто-Ат

Доказването на непълни (IgG) антитела срещу еритроцитите става с теста на Coombs посредством серум от зайчета, сензибилизирани с човешки глобулини (= серум на Coombs)

 • Директен тест на Coombs: Доказване на непълни антитела, които са заловени за еритроцитите.
 • Индиректен тест на Coombs: Доказване на непълни Ат в изследвания серум (например важно е доказването на непълни Ат в серума на майката при Rh-несъвместимост)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!