Състояния и заболявания

Хемолитична болест на новороденото

На латински език: Morbus haemolyticus neonatorum
На английски език: Hemolytic disease of the newborn, Hemolytic disease of the fetus and newborn, HDN, HDFN, Erythroblastosis fetalis

Rh-еритробластоза

Rh-негативна жена се сенсибилизира към Rh-положителните еритроцити по време на предшестваща бременност или преливане на кръв и произвежда Ат срещу тях. Ако тази жена забременее (от Rh-положителен мъж) и фетусът е Rh-положителен, подновеният контакт с антигена може да доведе до хемолитична анемия на плода поради "booster''-ефект (ефект на натрупване и усилване). В тежки случаи с ядрен иктер се стига до смърт на фетуса (Rh-Ат от типа IgG преминават през плацентата).

Диагноза

Фетус: Ретикулоцити, еритробласти, неконюгираният билирубин - повишен,  положителен директен тест на Coombs, анемия

Майка: положителен индиректен тест на Coombs

Лечение

Обменното кръвопреливане на детето (при нужда - незабавна интраутеринна трансфузия) отстранява циркулиращите Ат, увредените еритроцити и билирубина

Преждевременно родоразрешение на заплашените от хидропс деца да става след 33 гестационна седмица

Профилактика на сензибилизацията на майката се прави посредством даване на анти-D-cepyм непосредствено след раждането на Rh-позитивно дете

АВО-еритробластоза

При дете с група А, В или АВ и майка О, майката може да произведе освен алоантитела от тип IgM, които не преминават през плацентата, и Ат от тип IgG, които преминават през нея и предизвикват лека хемолиза у детето (без хидропс).

Лечение

Обменното кръволреливане може да бъде избягнато посредством фототерапия. Синята светлина превръща билирубина в кожата в нетоксични субстанции, които се излъчват през жлъчката и урината

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!