Състояния и заболявания

Хантавирусна инфекция

Синоними: Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), военен нефрит, полеви нефрит
На английски език: Nephropathia epidemica, hemorrhagic fever with renal failure syndrome (HFRS)

Причинител, механизъм на пренасяне, инкубационен период

Разпространена е повсеместно, особено в Югоизточна Азия; в Европа се среща най-често в Скандинавските страни.

Причинител

Хантавирус, към който се числят различни географски щамове:

  • Hantaan-вирус: корейска хеморагична треска (КХТ)
  • Seoul-вирус: лека форма на КХТ
  • Puumula-вирус: епидемична нефропатия (особено в Скандинавските страни)

Механизъм на пренасяне

Резервоар на причинителя са мишките и плъховете, инфекцията се предава чрез вдишването на съдържащи вируса екскрети на тези животни, особено застрашени са селскостопанските и горските работници, ловците, войниците

Инкубационен период: 4 - 40 дни (често 2 - 3 седмици)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!