Състояния и заболявания

Ендокринна офталмопатия

Синоними: Инфилтративна ендокринна офталмопатия
На английски език: Endocrine ophthalmopathy

Еиология и патогенеза на ендокринната офталмопатия

Етиология - неизвестна. Вероятно се касае за генетично обусловено автоимунно заболяване. При ендокринната офталмопатия вследствие лимфоцитна инфилтрация и отлагане на глюкозаминогликани в периорбиталната тъкан и външните очни мускули се стига до екзофталм и ограничаване на движенията на очните ябълки с поява на двойно виждане.

Честота

Ендокринната офталмопатия представлява самостоятелна клинична картина, която в болшинството от случаите се съчетава с имуногенен хилертиреоидизъм, но се наблюдава и при еутиреоидизъм. Принципно не съществува връзка между тежестта на ендокринната офталмопатия и функцията на шитовидната жлеза

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!